Consell d'administració


President Antoni Vicens Massot

Vice-president Sebastià Manresa Tejedor

Secretari Miquel Riera Nadal

Tresorer Joan Mir Obrador

Vocals Gori Vicens Julià (Redactor en cap), Bartomeu Pou Jaume, Margalida Estelrich Obrador i Marc Ordines Llopis